DNA ARITMA, Entegre atık su arıtımı için komple
çözümler konusunda lider bir tedarikçi ve üreticidir.

İmalat ve Çözümler
Çevre Yönetim Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşım...

KARIŞTIRICILAR

Karıştırma ve temas ,proses aşamalarının her birinin performansı üzerinde ya da tüm proses sonuçları üzerinde ciddi etkiye sahip olan önemli fonksiyonlardır. Mikserler, su ve atıksu arıtma tesislerinde suyun koşullandırılması veya suyun ve kimyasalların çok aşamalı prosesler için temas yüzeyinin arttırılmasında kullanılan temel ekipmanlardır. Karıştırma prosesinin ana amacı bir sıvının başka bir sıvı içerisinde karıştırılması, gazların sıvıya veya başka bir gaz aktarımı, katı maddelerin sıvı içerisinde çözülmesi ve proses çamurunun yoğunlaştırılmasıdır.

➢Eksenel Pervaneli Karıştırıcı; Eksenel pervaneli mikserler, kanatlar veya rotorlar aracılığıyla sıvı maddeleri karıştırmak için kullanılan mekanik ekipmanlardır ve en çok tercih edilen eksenel akışlı yüksek performanslı mikserlerdir. İleri düzeyde bir sistem stabilitesi sunar ve sağlam tasarımı sayesinde uzun hizmet ömrüne sahiptir. Eksenel pervaneli mikserler genel olarak sınırlı hacimli maddeler için tercih edilir. Bu tip mikserlerde motora monte oluklu miller mevcuttur. Eksenel pervaneli mikserler büyük bir eksenel kuvvet oluşturur. Pervanenin dönmesi, akan sıvının pervane üzerindeki hareketleriyle bir eksenel kuvvet alanı yaratır. Eksenel akışlı pervaneler, daha fazla viskoz maddeye temas edebilmek için 45oaçılı geniş ve düz kanatlara sahiptir. Temel olarak yüksek viskoziteli maddelerin işleme tabi tutulduğu akış kontrollü proseslerde kullanılır. Eksenel pervaneli mikserlerin çalışması temel olarak kesme kuvvetine dayalıdır. Kanat kenarları nispeten yüksek kesme kuvveti sağlar ve tahrik için daha yüksek güce ihtiyaç duyar.

➢Radyal Pervaneli Mikser; Radyal Pervaneli Mikserleri, az ve orta viskoziteli sıvıların, sıvıyı radyal yönde düşük hızda akıtan bir radyal akış oluşturarak etkin şekilde karıştırılmasını sağlayan ekipmanlardır. Radyal pervaneli mikserler bir güç ünitesi ile tahrik edilir. Mikser sabit yönde döndürülür ve tank içerisinde bulunan karıştırılacak maddeler, radyal pervaneli mikserin meydana getirdiği radyal ve dairesel hareket yardımıyla karıştırılır. Bu mikser tipi genellikle maddeleri askıda tutmak için tercih edilir. Düşük hızda çalıştırılır ve eksenel pervaneli mikserlerden çok daha büyüktür. Radyal pervaneli mikserler, prosese bir kesme kuvvetinin aktarılması gerektiğinde ya da tank geometrisi için bir radyal akış yönü gerekli olduğunda standart olarak tercih edilen radyal akışlı mikserlerdir.

➢Statik Mikser ; Boru hattı içerisinde sıvıların sıralı sürekli karışımının yapılmasına olanak veren hareketsiz ekipmanlardır. Hareketsiz mikserler, eşit veya farklı viskozitelere ve debilere sahip maddeleri karıştırabilme özelliğine sahiptir. Statik mikserler, akış enerjisinden faydalanarak efektif ve güvenilir bir karıştırma prosesi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Statik mikserler saptırma plakalarından oluşur. Maddeler, istenen debide karıştırılmak üzere pompalar veya körüklerle sevk edilir, bu ekipmanlar ayrıca karıştırma prosesi için gerekli enerjiyi de sağlar. Karıştırılacak maddeler mikser içerisinden ayrı ayrı basılır ve plakalar boru içerisinden akan maddelerin radyal miksajını gerçekleştirir. Akış yolu, herhangi bir gelişigüzel karışım olmasını önlemek amacıyla geometriktir.