DNA ARITMA, Entegre atık su arıtımı için komple
çözümler konusunda lider bir tedarikçi ve üreticidir.

İmalat ve Çözümler
Çevre Yönetim Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşım...

IZGARA VE ELEKLER

Izgara sistemlerinin kurulması ile katı ve iri maddelerin atık sulardan uzaklaştırılması sağlanmaktadır. İyi seçilmiş ve işletilmekte olan ızgaralar arıtma tesislerine gelen yükleri önemli oranda azaltır. Uygun ızgaranın seçimi atıksu karakteristiğinin yanı sıra hidrolik hesaplara ve saha şartlarına bağlıdır. İhtiyaçlarınıza değerli çözümler üretebilmek adına, ızgara çeşitlerimizi sürekli geliştirmekteyiz.

➢Sepet Izgara; Arıtma tesislerinde tesisin giriş bölümünde kullanılan fiziksel bir ön arıtma ekipmanıdır. Sepet ızgaraları, hattın arkasındaki ekipmanı olası hasara karşı korumak ve işletme sürecinin verimliliğini artırmak için ön ekipman olarak kullanılır.

➢Mekanik Izgara; Izgara seçiminde yaygın olarak tercih edilmektedir. Kanal geometrisine uygun olarak ince veya kaba mekanik ızgara olarak kullanılmaktadır. Genel olarak 75 derecelik açısal konumda çalışmaktadır. Doğrusal mekanik ızgara öncesinde ızgara lama aralıkları daha büyük olacak şekilde manuel kaba ızgara kullanımı doğrusal mekanik ızgaralarda verim açısından önemlidir. İmalat sonrası yerine montajı teknik personel tarafından rijit olarak yapılır. Çubuk aralıkları 10mm ile 90mm arasında değişebilmektedir. Izgaralar için kullanılan malzeme alternatifleri sıcak daldırma galvaniz kaplı karbon çelik veya AISI 304-316 kalite paslanmaz çelik olabilir. Izgaralardan çıkan maddeler preslenerek hacmi daha azaltılabilir.

➢Dairesel Mekanik Izgara; Özellikle küçük ve orta ölçekli arıtma tesisleri ve su alma yapıları için geliştirilmiş olan , hem ince hem kaba ızgara olarak kullanılan kavisli ızgara tipidir. Bu ızgaralar, bir veya daha fazla kavisli tarak grubundan meydana gelen bir otomatik temizleme sistemine sahiptir.

➢Kaba ve İnce Kanal Tip Izgara; Kaba ve ince ızgaralar , ızgara aralığından dolayı sınıflandırılmaktadır. Kaba ızgaralar , pompa istasyonundan önce kurulmalıdır. İnce ızgaralar ise kaba ızgaralardan sonra atıksuda kalan ve müteakip birimlerdeki mekanik ekipmana zara verme ihtimali olan yüzen maddeleri almak ve bu şekilde çamur arıtma birimlerindeki tıkanmaları azaltmak için kurulur. Kaba ızgaralarda çubuk aralıkları 30~50 mm, ince ızgaralarda ise ızgara aralıkları 10~30mm olabilir.

➢Perfore Bant Izgara; tesiste devenin devamındaki mekanik ekipmanları ve sondaki arıtma proseslerini olumsuz etkileyebilecek katı maddeleri tutma amacıyla kullanılan ve genellikle orta ve büyük ölçekli şehir ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde kullanımı tercih edilen ince ızgara ekipmanlarındandır. Bu ızgaralar özellikle derin ve geniş kanallarda yüksek ayrıştırma oranı sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. İnorganik maddeler gibi istenmeyen katı maddeler ile birlikte organik maddeler de uzaklaştırılır. Fazla miktarda kum ve çakıl problemi ile kolaylıkla başedebilen ekipmanlardır.

➢İçten Akışlı Tambur Elek; Genel olarak büyük debideki atıksular için kullanılmaktadır. Arık suyun saatlik hacmine göre tasarım yapılmaktadır. Genellikle 12 mm altındaki parçaları tutmak için kullanılır.

➢Dıştan Akışlı Tambur Elek; Genel olarak büyük debideki atıksular için kullanılmaktadır. Arık suyun saatlik hacmine göre tasarım yapılmaktadır. Genellikle 12 mm altındaki parçaları tutmak için kullanılır.

➢Statik Elek; atıksu içerisinde bulunan lifler gibi çökelme eğilimi göstermeyen katı maddelerin giderilmesinde kullanılan elektir. Bu elek, tesis devamındaki ünitelerdeki olası tahribatı önlemek amacıyla arıtma tesislerinin ön arıtma kısmına yerleştirilir.

➢Döner Disk Elek; Döner disk elekler, atıksu arıtma tesislerinin fiziksel arıtma gruplarında, atıksu içerisinde bulunan askıda katı maddelerin ( örn. Lifler ve plastik parçalar vb.) giderilmesi amacıyla kullanılır. Arıtma tesislerinin diğer ünitelerinde meydana gelebilecek bazı tıkanma ve arıza durumlarını önlemek için kullanılan oldukça tercih edilir ekipmanlardır. Diğer yandan , ısı kazanım sisteminde kullanılan ısı eşanjörlerinin korunmasında ideal elek modelidir.