DNA ARITMA, Entegre atık su arıtımı için komple
çözümler konusunda lider bir tedarikçi ve üreticidir.

Diğer Hizmetler
Devreye Alma ve Servis Hizmetleri

Devreye alma

Devreye Alma, performansı ve aynı zamanda su arıtma ekipmanınızın ömrünü yöneten birçok adımı içeren karmaşık bir görev olabilir.

Devreye almanın hızlı ve güvenli olmasını sağlamak için müşterilerimize DNA ARITMA’ nın bilgi ve deneyiminden yararlanmalarını istiyoruz. Devreye almadan önce, sırasında ve sonrasında sizi destekleyerek performansı en üst düzeye çıkarmanıza ve riski en aza indirmenize yardımcı olalım.

Servis Hizmetleri

Firmamız bünyesinde yer alan teknik servis departmanımız ile biyolojik ve kimyasal atık su arıtma tesislerinin bakım, onarım, revizyon ve kapasite artışı işleri garantili olarak yapılmaktadır.

Periyodik kontrol yada sürekli olarak tüm tesisin işletmesi firmamız tarafından sağlanabilmektedir.

Başlıca Hizmetlerimiz;

  • Blower ve Motor Bakımları
  • Tesisat Onarımları
  • Difüzör Hattı ve Kolektör Onarımları
  • Otomasyon ve Pano İmalatı
  • Mekanik Ekipman Üretimi ve Onarımı
  • Kapasite Artışları
  • Periyodik Kontrol Hizmeti
  • Kimyasal Temini
Projelendirme Hizmetleri

Atıksu arıtma tesislerinin tasarımına ilişkin deşarj standartlarında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği deşarj parametreleri esas alınmakla birlikte evsel ve kentsel atıksu arıtma tesislerinin teknoloji seçimi ve tasarımı, arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertarafı ile arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımına ilişkin olarak onaylanacak projelerin teknoloji seçimi ve tasarımında, enerji verimliliğinin dikkate alınması gerekmektedir.

Bu gerekliliği şirketimizin proje ekibi tüm proje tasarım aşamasında öncelik olarak ilke edinmiştir. Çevreye zararı minimum, ekonomik açıdan tesisin gerektirdikleri göz önüne alındığında en uygun, inşaat ve işletme kolaylığı yüksek olan projeler yapmak için gerek ofis içi ve laboratuvar çalışmalarında gerekse sahada çalışmaktadır.

Çevre Yönetim Hizmetleri

Sanayileşmenin hızla gelişmesi, çevre sorunlarını da beraber getirmiştir. Sanayileşme sonucunda doğal kaynak tüketimi artmış ve çevre kirlenmiştir. Çevre kirliliği zincirleme bir reaksiyondur. Kaynağı yerel olarak görünse de etkileşimleri ve sonuçları küreseldir, tüm canlıları ve ekosistemleri tehdit eder. Bu tehdidi önleyebilmek, çevreyi sağlıklı ve dengeli bir biçimde korumak ve gelecek nesillere daha güzel bir gelecek sağlamak amacıyla “Çevre Yönetimi” olgusu oluşturulmuştur. Çevre Yönetimi, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımdır.

Dna Çevre; Çevre kirlenmesinin ortaya çıkmasından sonraki etkilerle uğraşmaktan ziyade bu tehlikelerin ortaya çıkmaması için gerekli tedbirleri almayı hedefler.

Çevre ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerin takip edilmesi konusunda çevre yönetiminin vazgeçilemez takipçisi ve destekçisidir.

Atık Yönetimi Hizmetleri

Atık yönetimi; Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Çevre üzerinde büyük bir baskı oluşturan ve gün geçtikçe artan atık sorununun tamamıyla çözümü için tek bir yaklaşım yeterli değildir. Ancak tüm yöntemlerin kombinasyonu ile etkin bir atık yönetimi sağlanabilir. Uluslararası düzeyde kabul gören bu yaklaşım, “Entegre Atık Yönetimi” anlayışının benimsenmesine yol açmıştır.

Entegre atık yönetiminde, atık yönetiminin tüm unsurları bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanmasını hedeflemekteyiz.

Atıklarınızın etkin olarak yönetilebilmesi için Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre; atık yönetim planının hazırlanması, atık envanterinin oluşturulması, atık beyan formlarının hazırlanması, atık analizlerinin yaptırılması ve atık bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi konularında atık yönetimi danışmanlığı sunmaktayız.