Proje Hizmetleri

Atıksu arıtma tesislerinin tasarımına ilişkin deşarj standartlarında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği deşarj parametreleri esas alınmakla birlikte evsel ve kentsel atıksu arıtma tesislerinin teknoloji seçimi ve tasarımı, arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertarafı ile arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımına ilişkin olarak onaylanacak projelerin teknoloji seçimi ve tasarımında, enerji verimliliğinin dikkate alınması gerekmektedir.

Bu gerekliliği şirketimizin proje ekibi tüm proje tasarım aşamasında öncelik olarak ilke edinmiştir. Çevreye zararı minimum, ekonomik açıdan tesisin gerektirdikleri göz önüne alındığında en uygun, inşaat ve işletme kolaylığı yüksek olan projeler yapmak için gerek ofis içi ve laboratuvar çalışmalarında gerekse sahada çalışmaktadır.