Çevre İzin / Lisans İşlemleri

DNA Çevre; TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Danışmanlık Hizmeti sunan bir kuruluştur. Firmamız, çevre mevzuatı ile ilgili tüm kanun, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümlerine istinaden Çevre İzin ve Çevre İzin/Lisans Belgesi almaya haizdir.

DNA Çevre; Çevre mevzuatı konusunda gerekli bilgi aktarımını yapmak, tesis içerisinde çevresel konularda gerekli uygulamaları mevzuat doğrultusunda gerçekleştirmek, çevresel konularda çalışanları bilgilendirici eğitimleri ve teşvik edici çevresel faaliyetleri düzenlemek, izin/lisans vb. belgeleri almak, yenilemek ve güncelleme çalışmalarını yürütmek, mevzuat gereğince yapılması zorunlu bildirimleri yapmak, yıllık iç tetkik planı hazırlamak ve mevzuata uygun şekilde uygulamak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya yetki devri yapmış olduğu Müdürlüklerce yapılacak olan denetimlerde hazır bulunmak, endüstriyel atık yönetim planı hazırlamak vb. konularda mer’i mevzuat hükümlerinde yer alan tüm hizmetleri vermektedir.

ÇEVRE İZNİ

 • Emisyon Konulu Çevre İzni
 • Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni
 • Gürültü Kontrolü
 • Derin Deniz Deşarjı
 

ÇEVRE LİSANSI

 • Geri Kazanım Lisansı
  • Tehlikeli Atık
  • Tehlikesiz Atık
  • Atık Yağ
  • Ambalaj Atığı
  • Bitkisel Atık Yağ
  • Atık Pil ve Akümülatör
  • Ömrünü Tamamlamış Lastik
   
 • Bertaraf Lisansı
  • Atık Yakma ve Beraber Yakma
  • İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma)
  • Maden Atığı Bertaraf
  • Düzenli Depolama
 • Ara Depolama Lisansı
  • Atık Ara Depolama Tesisi
  • Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi
  • Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi
  • Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi
 • Ön işlem Lisansı
  • Tıbbi Atık Sterilizasyon
  • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
  • Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama TesisiTesisi
  • Tanker Temizleme
  • Hurda Metal/ ÖTA İşleme
  • ÖTA Geçici Depolama
  • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme
  • Atık Kabul Tesisi
  • Biyobozunur Atık İşleme
  • PCB Arındırma