Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Firması Nedir ?

Çevre danışmanlık firması, çevre yönetimi hizmeti vermesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belgelendirilen tüzel kişilerdir.

Çevre Danışmanlık Firmasının Yükümlülükleri Nelerdir

 • Çevre Yönetimi Hizmetlerini, mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
 • İşletmeye her ay ziyaret / denetim gerçekleştirmek ve aylık faliyet raporu hazırlamak,
 • İşletmeye yılda bir defadan az olmamak üzere iç tetkik raporu hazırlamak
 • İşletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faliyetler düzemekle
 • İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve / veya yenileme çalışamalarını yürütmek,
 • İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında ki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,
 • Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamak.

Çevre Danışmanlık Hizmetini Kimler Almalıdır?

21.11.2013 tarh ve 28828 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik Madde 5 gereğince;

 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler;
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan işletmeler;
 • (Değişik:RG-6/5/2014- 28992) Organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve serbest bölge yönetimleri;
 • Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 (yirmi) ve üzerinde olan yataklı ve günübirlik tedavi kurumları,