Atık Yönetimi

Atık yönetimi; Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, geri dönüşümü, enerji geri kazanımı dâhil geri kazanılması, bertarafı, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Çevre üzerinde büyük bir baskı oluşturan ve gün geçtikçe artan atık sorununun tamamıyla çözümü için tek bir yaklaşım yeterli değildir. Ancak tüm yöntemlerin kombinasyonu ile etkin bir atık yönetimi sağlanabilir. Uluslararası düzeyde kabul gören bu yaklaşım, “Entegre Atık Yönetimi” anlayışının benimsenmesine yol açmıştır.

Entegre atık yönetiminde, atık yönetiminin tüm unsurları bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanmasını hedeflemekteyiz.

Atıklarınızın etkin olarak yönetilebilmesi için Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre; atık yönetim planının hazırlanması, atık envanterinin oluşturulması, atık beyan formlarının hazırlanması, atık analizlerinin yaptırılması ve atık bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi konularında atık yönetimi danışmanlığı sunmaktayız.